Nederlandse tuinvogels en waar ze leven

Het Nederlandse klimaat en de typische Hollandse weersomstandigheden zijn zeer geliefd onder vele vogelsoorten. Door de verschillende landschapstypen, zoals heide, parken, kust en de duinen zien we in ons landje veel verschillende soorten. Dat maakt tegelijkertijd dat niet alle vogelsoorten overal in Nederland voorkomen. Wil je weten welke vogelsoorten het meeste in jouw omgeving voorkomen? Op deze pagina ontdek je daar meer over. Zo weet je precies welke vogels je in jouw achtertuin kun verwachten.

Meest voorkomende broedvogels

De meest voorkomende broedvogels in Nederland wordt gemeten op basis van het aantal broedparen dat in Nederland verblijft tijdens hun broedseizoen. Tijdens de nationale vogeltelling komt hier elk jaar een uitslag uit, maar doorgaans zijn dit dezelfde vogels: merels, huismussen, spreeuwen, vinken, tjiftjafjes, koolmezen, winterkoninkjes, fitis, houtduiven en wilde eenden zijn het vaakst te vinden. Uiteraard zijn deze vogelsoorten wel verspreid over ons land. Het kan dus goed voorkomen dat je in jouw omgeving nooit een wilde eend ziet, maar dat je wel veel musjes tegenkomt. We vertellen je graag meer over de verschillende omgevingen in ons land, en waarom vogels zich graag in die omgevingen bevinden.

In welke omgeving vind je welke vogel?

Nederland kent een aantal landschapstypes, waaronder: duinen, zeeklei, veenland, zandland, rivierland en heuvelland. Met name de duinen en het zeekleilandschap zijn uiteraard alleen aan onze kustlijn te vinden. In de duinen kun je diverse vogelsoorten vinden, zoals de grote bonte specht, de kneu, zanglijsters en houtduiven. Ook mussen en zangvogels bezoeken de duinen af en toe. Vanzelfsprekend is dit ook de plek waar je de meeste eenden tegenkomen. Eenden zoals de wilde eend, tafeleend en de slobeend verblijven graag in de duinen. Woon jij in of nabij een duinlandschap? Neem dan een kijkje op onze kaart, bij Noord-Holland. Dan vind je alle vogels die in dit gebied voorkomen.

Het zeekleilandschap is in meerdere provincies overheersend. Ook dit landschap komt vaak voor in Noord-Holland, en zuidelijker in Zuid-Holland en Zeeland, maar ook in de noordelijke provincies zoals Friesland en Groningen. Het Nederlandse zeekleilandschap vindt u vanzelfsprekend alleen aan de kust. Vooral watervogels en eenden komen in dit landschap veel voor. Het zee kleilandschap is met name in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Zuid-Holland en Zeeland te vinden. Hier vind je dus ook grote groepen eenden en echte watervogels, die minder snel in tuinen aangetroffen kunnen worden.

Een veenlandschap is vaak vochtig van aard, en is daardoor uitermate geschikt voor weides en hooilandschap. Er is in dit soort gebieden veel voedsel te vinden, wat het al gauw een paradijsje voor vogels maakt. Je vindt hier veel zangvogels, maar ook eenden soorten.

In Drenthe en Gelderland vind je echte zandlandschappen. Hier tref je de bekende tuinvogels aan, zoals diverse mezensoorten, musjes en ook vinken.

Nog een specifiek landschap in Nederland wat weer hele andere vogelsoorten aantrekt, is het heuvellandschap. Een heuvellandschap is vrij uniek in ons vlakke land, en vind je alleen in Limburg. Een heuvellandschap wordt vaak gekenmerkt door bos, waardoor je er ook echte bosvogels vind. Daarbij kun je denken aan vinken en spechten, en boerderij vogels zoals de valk en de zwaluw. Wil je zeker weten welke vogels het meest voor komen in jouw provincie? Selecteer deze dan op de kaart en krijg gelijk een mooi overzicht.

Vogels in dorp en stad

Vogels zie je niet alleen in natuurgebieden, maar ook zeker in dorpen en steden. Deze brengen namelijk voedsel en schuilplekken met zich mee. Zeker nu steeds meer natuurgebieden verdwijnen, gaan vogels verder reizen om voldoende voedsel te vinden. Tuinen worden echter ook steeds beter onderhouden, waardoor dit een uitdaging vormt. Hetzelfde geldt voor het vinden van een goede broedplek. Waar vogels een voorkeur hebben voor een natuurlijke broedplek, is deze helaas niet altijd op tijd of voldoende beschikbaar. Met een nestkast, en met extra aangeboden voer, kun je dus veel voor de vogel betekenen.

Ben jij gek op vogels in de tuin, en zou je ze graag een handje willen helpen? Dan is het kiezen van de juiste nestkast een goed begin. Vogels hebben diverse voorkeuren als het gaat om het type nestkast en de grootte van de invliegopening. Check dus eerst welke vogels bij jou in de omgeving voorkomen. Dan kun je hier vervolgens de nestkast op afstemmen. Hetzelfde geldt voor voedsel: waar je sommige vogels heel blij maakt met strooivoer, zijn andere vogels echte insecteneters. Lees dus snel meer over de vogelsoorten!

Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.